Privacyverklaring

28 januari 2021

Over Vakkundig Leidinggeven

Wat leuk dat je deze website bezoekt! 

Natuurlijk ga ik vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren heb ik deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot jouw rechten, dan kun je me via onderstaande gegevens bereiken. 

Vakkundig Leidinggeven

KvK-nummer: 60177713

Contactpersoon: Lindsie van der Horst

E-mailadres: lindsie@weldingacademy.online

Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerken we
 1. Voor- en Achternaam;
 2. Adres;
 3. E-mailadres;
 4. Telefoonnummer, mobiel en/of vast;
 5. Social media accountnamen
 6. Bedrijfsnaam of handelsnaam;
 7. KVK-nummer;
 8. Betalingsgegevens;
Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?

We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jou gekregen of in openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen verkregen. 

Doeleinden

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens

We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven.

Offerte, Overeenkomst, Facturatie

Voor offertes die je bij ons aanvraagt verwerken we je bedrijfs- en persoonsgegevens. 

Als wij een overeenkomst hebben, bijvoorbeeld wanneer je een product of dienst via onze webshop hebt gekocht, hebben we bepaalde bedrijfs- en persoonsgegevens nodig om deze producten, diensten en downloads aan je te kunnen leveren. 

Daarnaast hebben we de wettelijke verplichting om gegevens in de facturen op te nemen. Al deze gegevens bewaren we volgens de wettelijke verplichte termijn van 8 jaar. 

Contact

Heb je contact met ons opgenomen, per telefoon, e-mail, een contactformulier, WhatsApp of social media, dan hebben we van jouw gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op jouw bericht aan ons.

Heb je contact opgenomen via social media, dan zal dat meestal via het persoonlijke account van Lindsie zijn geweest. Er is dan sprake van privé of huiselijk gebruik. In alle andere gevallen verwerken we de gegevens maximaal 5 jaar, om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad en waar dat over ging. Het is in ons gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat we je beter kunnen helpen en beter prioriteiten kunnen stellen.

Vakblad Leidinggeven en andere geautomatiseerde e-mails

We sturen je graag het Vakblad Leidinggeven of andere geautomatiseerde e-mails over Leidinggeven, omdat je daar jezelf voor hebt ingeschreven. We verwerken daarom in ieder geval je e-mailadres en in sommige gevallen ook je naam om je informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elk van deze geautomatiseerde e-mails de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens

We delen jouw gegevens met de volgende partijen, waaronder onze verwerkers:

 • Hosting van onze website;
 • WordPress;
 • E-mail automatiseringsdienst;
 • Mailservers;
 • Boekhoudsoftware;
 • Boekhouder;
 • Betaaldiensten.

Met onze verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Wij hebben de door ons ingeschakelde verwerkers verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Doorgifte derde landen

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land. 

Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website. 

Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via lindsie@vakkundigleidinggeven.nl.

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking. 

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten. 

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan. 

Toestemming intrekken

Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. 

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

YouTube

We embedden soms YouTube video’s op de website. YouTube (Google) plaatst dan ook cookies om te zien welke video’s je al bekeken hebt. Google plaatst in dat geval ook cookies die ervoor zorgen dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Analytische cookies – Matomo
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Matomo. Via deze website worden er daarom analytische cookies geplaatst. Deze cookies worden maximaal 5 maanden bewaard. Alle informatie is geanonimiseerd. 

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

Download deze privacyverklaring